مزایای اسکلت فلزی نسبت به اسکلت بتنی و مناظره بین فولاد و بتنمزایای اسکلت فلزی نسبت به بتنی :

مقاومت بالا :

مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن آن از مصالح بتنی بزرگتر است ،

به این علت در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع و ساختمانهائی که برزمینهای سست قرارمیگیرند ، حائز اهمیت فراوان میباشد .

خواص یکنواخت :

فولاد در داخل کارخانجات بزرگ و تحت نظارت دقیق تهیه می شود ، لذا خواص آن بر خلاف

بتن یکنواخت است . اطمینان در یکنواختی خواص مصالح باعث انتخاب ضریب اطمینان

کوچکتر می شود که این به نوبه خود منجر به صرفه جویی در مصرف مصالح می شود .

دوام :

دوام فولاد بسیار خوب است و ساختمانهای با سازه فلزی که در نگهداری آنها

دقت گردد برای مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود .

خواص ارتجاعی :

به علت همگن بودن فولاد ، خواص ارتجاعی محاسباتی آن با تقریب بسیار خوبی مصداق عملی دارد .

فولاد تا محدوده وسیعی از تنشها از قانون هوک بخوبی پیروی می کند مثلآ ممان اینرسی

یک مقطع فولادی را میتوان با اطمینان در محاسبه وارد نمود . حال اینکه در مورد مقطع بتنی ارقام مربوطه چندان معین و قابل اطمینان نمی باشد .

شکل پذیری :

از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری آن است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع

علت شروع خرابی است ونیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید در حالیکه مصالح

بتنی ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام

خرابی ، خود عضو خبر داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات آن جلوگیری میکند.

پیوستگی مصالح :

قطعات فلزی با توجه به مواد متشکه آن پیوسته و همگن می باشند ولی در قطعات بتنی

صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی سطح میلگرد وارد میگردد وترکهائی که در

پوشش بتن پدید می آید ، قابل کنترل نبوده و احتمالا” ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی

ضعف بیشتر داشته و تخریب شود .

مقاومت متعادل مصالح :

مقاومت فولاد در کشش و فشار یکسان و در برش نیز خوب و نزدیک به کشش و فشار است .

در تغییر وضع بارها ، نیروی وارده فشاری و کششی قابل تعویض بوده و مقاطع به خوبی

عکس العمل نشان می دهند و همچنین مقاطعی که در بار گذاری عادی تنش برشی در

انها کوچک است ، در بارهای پیش بینی شده ،تحت اثر پیچش و در نتیجه برش ناشی از

آن قرار میگیرند. در ساختمانهای بتنی مسلح مقاومت بتن در فشار خوب ، ولی در کشش

و یا برش کم است. پس در مناطقی که احتمالا تحت نیروی کششی قرار گرفته و مسلح

نشده باشد تولید ترک و خرابی مینماید.

انفجار :

در ساختمانها بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده و از قطعات پرکننده مانند

تیغه ها و دیواره ها استفاده نمی شود . نیروی تخریبی انفجار سطوح حائل را از اسکلت

جدا می کند و انرژی مخرب آشکار میشود ، ولی ساختمان اسکلت فلزی کلا” ویران نخواهد

گردید ولی در ساختمانهایی بتن مسلح خرابی دیوارها باعث ویرانی ساختمان خواهد شد .

تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی : اعضاء ضعیف ساختمان اسکلت فلزی را در اثر محاسبات

اشتباه ، تغییر مقررات و ضوابط ، اجراء و …. میتوان با جوش یا پرچ یا پیچ کردن قطعات

جدید ، تقویت نمود و یا قسمت یا دهانه هائی اضافه کرد .

شرایط آسان ساخت و نصب : تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت ،

شرایط جوی متفاوت با تهمیدات لازم قابل اجراء است .

سرعت نصب :

نصب قطعات فلزی نسبت به اجراء قطعات بتنی مدت زمان بسیار کمتری می طلبد .

پرت مصالح :

با توجه به تهیه قطعات از کارخانجات ، پرت مصالح نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است .

وزن کم : ‌میانگین وزن ساختمان فولادی را می توان بین ۲۴۵ تا ۳۹۰ کیلوگرم بر

مترمربع و یا بین ۸۰ تا ۱۲۸ کیلوگرم بر مترمکعب تخکین زد ، درحالی که در ساختمانهای

بتن مسلح این ارقام به ترتیب بین ۴۸۰ تا ۷۸۰ کیلوگرم برمترمربع یا ۱۶۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم

برمترمکعب می باشد . (دوستان توجه داشته باشند وزن همه المانهای ساختمان مد نظر است نه فقط اسکلت)

اشغال فضا :‌ در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد ، ستون و تیرهای

ساختمانهای اسکلت فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمانهای بتنی میباشد ، سطح

اشغال یا فضای مرده در ساختمانهای بتنی بیشتر ایجاد میشود .

مزایای اسکلت فلزی نسبت به اسکلت بتنی
مزایای اسکلت فلزی نسبت به اسکلت بتنی

ضریب نیروی لرزه ای :

حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزاء ساختمان میشود ، بعبارت

دیگر ساختمان برروی زمینی که بصورت تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش است ،

بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند . در قابهای بتن مسلح که وزن

بیشتر دارد ، ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قابهای فلزی است . تجربه نشان میدهد که

خسارت وارده برساختمانهای کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده اند ،

زیاد است . درحالیکه در ساختمانهای بلند و انعطاف پذیر ، آنهائی که در زمینهائی نرم

ساخته شده اند ، صدمات بیشتری از زلزله دیده اند . بعبارت دیگر در زمینهای نرم که

پریود ارتعاش زمین نسبتا” بزرگ است ، ساختمان های کوتاه نتایج بهتری داده اند

و برعکس در زمینهای سفت با پریود کوچک ، ساختمان بلند احتمال خرابی کمتر دارند.

عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان

از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن

در مقابل زلزله ، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است که اسکلتهای فلزی عملکرد به مراتب بهتری دارند .

معایب ساختمانهای اسکلت فلزی:

ضعف در دمای زیاد :

مقاومت ساختمان فلزی با افزایش دما نقصان می یابد . اگر دمای اسکلت فلزی

از ۵۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد برسد ، تعادل ساختمان به خطر می افتد .

خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی : قطعات مصرفی در ساختمان فلزی

در مقابل عوامل جوی خورده شده و از ابعاد آن کاسته میشود و مخارج نگهداری و محافظت آن زیاد است.

تمایل قطعات فشاری به کمانش : با توجه به اینکه مقاومت قطعات فلزی زیاد و ابعاد

مصرفی معمولا” کوچک است ، تمایل به کمانش در این قطعات یک نقطه ضعف بحساب می رسد .

جوش نامناسب :

در ساختمانهای سازه فلزی اتصال قطعات به همدیگر با جوش ، پرچ و پیچ صورت میگیرد

. استفاده از پیچ و مهره وتهیه و ساخت قطعات در کارخانجات اقتصادی ترین و فنی ترین

کار می باشد که در کشور ما برای ساختمانهای متداول چنین امکاناتی مهیا نیست .

اتصال با جوش بعلت عدم مهارت جوشکاران ، استفاده از ماشین آلات قدیمی ، عدم

کنترل دقیق توسط مهندسین ناظر ، گران بودن هزینه آزمایش جوش و غیره بزرگترین ضعف میباشد.

تجربه ثابت کرده است که سوله ها و اسکلتهای ساخته شده در کارخانجات درصورت

رعایت مشخصات فنی و استاندارد ، این عیب را نداشته و دارای مقاومت سازه ای

مناسب در برابر بارهای وارده و نیروی زلزله است.

ایجاد استحکام متناسب با نیاز طراحیامکان پرهیز مزایای اسکلت فلزی نسبت به اسکلت

بتنی  از عیوب ذاتی سازه‎های تیرورقی در سولهامکان طراحی و اجرای سازه‎هایی با ابعاد

بزرگ و بسیار قابل توجهفونداسیون سبکتر در قیاس با سازه‎های مشابه تیرورقسبکی قابل

توجه سازهایمنی زیاد در برابر عوامل مخرب محیطی همچون زلزله ( به دلیل نسبت استحکام

به وزن بالا )انعطاف پذیری زیادتوانایی اجرای سازه‎هایی با اشکال متنوعامکان استفاده

از مصالح متنوع در ساخت سوله

لطفا امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

مشاوره و سفارش