بهمن ۰۷, ۱۳۹۹

طراحی سقف سوله اهمیت بالایی دارد؟

اغراق نیست اگر طراحی سقف سوله را قلب تپنده این بنای صنعتی بنامیم. اهمیت این قسمت از سازه آنقدر زیاد است که بیشترین زمان ودقت

مشاوره و سفارش