آذر ۲۳, ۱۳۹۹

ساختمان اسکلت‌ فلزی انتخاب کنیم یا اسکلت بتنی؟

ساختمان اسکلت‌ فلزی اسکلت فلزی و اسکلت بتنی دو روش اجرای ساختمان است که هر کدام مزایا و معایب خود را دارد. برای انتخاب نوع

مهر ۱۵, ۱۳۹۹

مزایای اسکلت فلزی نسبت به اسکلت بتنی

مزایای اسکلت فلزی نسبت به اسکلت بتنی و مناظره بین فولاد و بتنمزایای اسکلت فلزی نسبت به بتنی : مقاومت بالا : مقاومت قطعات فلزی

مشاوره و سفارش