شهریور ۲۳, ۱۳۹۹

سوله قوسی UBM

سوله UBM که به سوله آمریکایی نیز معروف است توسط شرکت آمریکایی MIC اختراع و ثبت شده است. دستگاه های UBM نیز در سال ۱۹۸۱

مشاوره و سفارش