شهریور ۲۳, ۱۳۹۹

سوله قوسی UBM

سوله UBM که به سوله آمریکایی نیز معروف است توسط شرکت آمریکایی MIC اختراع و ثبت شده است. دستگاه های UBM نیز در سال ۱۹۸۱

شهریور ۱۸, ۱۳۹۹

طراحی و ساخت سوله سبک قوسی

شرکت آکام فلز غرب افتخار دارد طراحی و ساخت سوله سبک قوسی را با نرم افزارهای بروز دنیا ودستگاه های اتوماتیک اجرا نموده و با

مشاوره و سفارش