نمونه پروژه ها

پروژه شهرک صنعتی کوثر اشتهارد

این سوله مربوط به پروژه آقای خیامی واقع در شهرک صنعتی کوثر اشتهارد هست
وزن سوله ۱۲۰ تن
زیر بنا ۱۶۰۰ مترمربع

پروژه شرکت فرآورده های نوساخت ژاو

 
واقع در شهرک صنعتی کاسپین قزوین ۱۴۰ تن

پروژه اجرا شده در کردان

شرکت دشت مشکات
متراژ ۱۵۰۰ متر
وزن :۸۵۰۰۰ کیلوگرم
مشاوره و سفارش